Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Τελικά ο δείκτης Νοημοσύνης μου πρέπει να είναι πολύ χαμηλός. Γράφω χωρίς λόγο και αιτία, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς διεύθυνση και χωρίς στυλό. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την παντελή έλλειψη αντίληψης που έχω και διεκδικώ την άγνοια μου.