Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Così è (se vi pare).

Έβκαλεν όνομαν ο θεριστής. Τζαι να θέριζε τζαι τίποττε να πω στ' ανάθθεμα. Αλλά ο Πιραντέλο κάτι έξερε τον τζαιρό που έγραφεν"αν έτσι πιστεύκετε, έτσι είναι". Άτε τωρά εγιώ να μεταπείσω γεναίκαν ότι τούτο που νομίζει εν ισχύει. Εν υπάρχει περίπτωση. Που την στιγμή που της εμπέειν το σκουλούτζιν της αμφισβήτησης, έννα με την αφήκει να πνάσει. Σε έτσι περίπτωση ήντα κάμνεις? Κάθεσε τζαι προσπαθείς να πείσεις ότι εν είσαι ελέφαντας όξα μαζεύκεις όσην αξιοπρέπεια έσιεις τζαι φέυκεις όσον πιο κύριος μπορείς? Τζαι στες δκύο περιπτώσεις χάννεις. Στην πρώτη απλά αναβάλλεις το αναπόφευκτο τζαι στην δεύτερη η καρτούλλα σου μόνο ξέρει...


Τέλος πάντων ...... με καμπόσην υπερβολήν.... Μητροπάνος:


Δεν υπάρχουν σχόλια: